Digital layers buildings lite

Byggbloggen

Kan digitalisering løse BAE-næringens utfordringer?

Tekst av Tor Børre Mosland 9. mai 2017 Streaming

BAE er den største landbaserte næringen i forhold til verdiskapning og står for 1/3 av klimagassutslipp. Kan digitalisering gjøre bransjen mer bærekraftig?

– eller blir jobbene borte?

BAE er den største landbaserte næringen i forhold til verdiskapning. Vi omsetter for 280 mill. pr time. Videre er denne næringen ansvarlig for 40 prosent av Norges energiforbruk, en tredjedel av våre klimagassutslipp og en tredjedel av alt avfall som produseres.

Bygging, rehabilitering og rivning av bygg førte til 1,87 millioner tonn avfall i 2014 i følge Statistisk sentralbyrå).

I tillegg sliter næringen med skader og dødsfall på norske bygge- og anleggsplasser, – SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) er derfor blitt et satsningsområde for de seriøse aktørene, eksempelvis Statsbygg.

Er digitalisering verktøyet for å løse ovennevnte utfordringer?

Digitalt veikart

Byggenæringens Landsforening (BNL) har sendt ut et forslag til Digitalt Veikart for BAE-næringen (PDF).
«Verden står midt i en rask og omveltende teknologisk utvikling og digitalisering påvirker alle næringer, herunder Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Digitalisering vil radikalt endre måten vi jobber, samhandler og kommuniserer på», i følge BNL

Spørsmålet er altså ikke om BAE-næringen skal digitaliseres, men hvordan den bør gjøre det?

BAE (Bygg -anlegg-eiendom) skal være heldigitalisert, konkurransedyktig og bærekraftig i løpet av 2025. Digitalisering må næringen gjøre sammen – ikke hver for oss (Jon Sandnes, BNL- Byggedagene2017 (19min.video).

Dette var temaet på frokostmøtet i regi av Tekna Bygg og anlegg 24.mai:

Industrialisering og digitalisering – hva gjør Bygg21? v/Arne Malonæs, Bygg21

Presentasjon: Industrialisering og digitalisering – hva gjør Bygg21? (PDF)

Raskere, rimeligere og mer klimavennlig – v/John R. Moen, Statsbygg

Presentasjon: Raskere, rimeligere og mer klimavennlig (PDF)

Hva er status hos rådgiverne, og de prosjekterende – v/Roar Smelhus

Presentasjon: Hva er status hos rådgiverne, og de prosjekterende (PDF)

Du kan gjerne bruke kommentarfeltet nedenfor om du har spørsmål eller innspill.

Hjelp oss til å gi deg den beste tjenesten

Er frokostmøter eller direktesendinger fra kl.8-10 det beste for deg?
Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger i kommentarfeltet om når på døgnet temamøtene passer best for deg. Både om du ønsker å være tilstede og om du vil følge direktesendinger.
Takknemlige for alle tilbakemeldinger.

Relaterte kurs og arrangementer