Land planner

Byggbloggen

Fritt landmålervalg

Tekst av Lilly Langnes 31. mars 2016 Streaming

Fritt landmålervalg er et forslag om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling. Forslaget har sine motstandere og tilhengere.
Tekna Samfunnsutviklerne står i dag enstemming bak forslaget og inviterte 12.april til seminar om konsekvensene rundt fritt landmålervalg, som må omfatte blant annet sikring av kompetanse og et system for autorisasjon.

Bakgrunn

I hele 2015 har Tekna Samfunnutviklerne hatt en god og grundig behandling av temaet fritt landmålervalg. Det kulminerte i et enstemmig styrevedtak som støtter utredning av fritt landmålervalg og avvikling av det kommunale landmålermonopolet under forutsetning av at det opprettes en autorisasjonsordning som stiller konkrete krav til utdanning, jevnlig etterutdanning og soliditet.

Med forankring i styret hos Tekna Kommune og støtte fra Teknas president og generalsekretær, ble dette spilt videre til energi- og miljøkomitéen på Stortinget. Resultatet ble at Tekna fikk på plass et første skritt i retning av en autorisasjons- og sertifiseringsordning for landmålere, som Tekna Samfunnsutviklerne mener er nødvendig for å sikre kvalitet og kompetanse.
Følgende formulering ble vedtatt av flertallspartiene 3.mars i år:
«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne typer tjenester.»

Programmet

  Departementets arbeid med utredning v/ Dag Høgvard, KMD

Vi hadde tekniske problemer under denne presentasjonen, som ikke ble direktesendt. Vi beklager også at Dag Høgvard fra KMD ikke har rett navn på opptaket.

  Styrevedtaket i Tekna Samfunnsutviklerne v/ leder Arve Leiknes
  Bakgrunn for Tekna sitt engasjement i saken v/ Thor Egil Braadland, Tekna
  Den norske landmålerens bakgrunn og kompetanse v/ Leikny Gammelmo
  Endringer i matrikkelloven og fritt landmålervalg v/Arild Iversen
  Ekspertuttalelsen v/Leiv Bjarte Mjøs
  Diskusjon (mulighet til å delta via kommentarer nedenfor)

Tekna Samfunnsutviklerne ønsker en faglig diskusjon med medlemmer og andre interesserte og vi anbefaler deg som er opptatt av problemstillingen om å følge med på nettet. Du kan også delta med spørsmål og kommentarer i kommentarfeltet nedenfor. Kommentarer vil tas opp på direkten.

Engasjer deg! Du er hjertelig velkommen til en spennende formiddag.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer