Byggbloggen

Er plusshus løsningen?

Tekst av Tor Børre Mosland 7. nov. 2011

– og er passivhus bare en mellomstasjon? Den globale energibruken vil øke med 50 % i perioden 2000 til 2020, mens økningen av fornybar energi vil øke i liten grad. Er det godt nok med passivhus? Hva med eksisterende bygninger? I følge ENOVA vil trolig alle boliger i fremtiden bygges så energieffektivt at de produserer …

– og er passivhus bare en mellomstasjon?

Den globale energibruken vil øke med 50 % i perioden 2000 til 2020, mens økningen av fornybar energi vil øke i liten grad. Er det godt nok med passivhus? Hva med eksisterende bygninger?

I følge ENOVA vil trolig alle boliger i fremtiden bygges så energieffektivt at de produserer mer energi enn de bruker. Som et skritt på veien, vurderer norske myndigheter at all nybygging skal skje på passivhusnivå innen 2015 – 2020. Samtidig skal bygg i Norge være universelt utformet innen 2025.

1) Dagens minimumskrav – TEK10
Alle som bygger ny bolig i dag må følge gjeldende TEK10. Energikravene skjerpes jevnlig, og dagens forskrift setter som standard (energiramme) at samlet netto energibehov for småhus skal ligge på maks (120 kWh + 1600/m2 oppvarmet BRA) per m2 oppvarmet BRA per år. Dette innebærer at om du bygger et hus med 200 kvadratmeter oppvarmet areal, skal energibehovet ikke utgjøre mer enn 128 kWh per kvadratmeter, til sammen 25.600 kWh for ett år. Et hus av samme størrelse som er bygd rundt år 2000 vil normalt ha et energiforbruk på rundt 35.000 kWh.
Energiattest: B/C

2) Passivhus – innen 2015?
Et passivhus trenger bare rundt halvparten av energien (ca 65 kwh/m2 i nevnte eksempel) sammenlignet med en bolig fra 2010 (TEK 10). Bakgrunnen for navnet passivhus, er at man tar i bruk passive tiltak som gjør at huset holder best mulig på varmen. Varmetapet er senket til et minimum gjennom en særdeles godt isolert og vindtett bygningskropp, superisolerte vinduer og bruk av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Samtidig blir solvarme utnyttet på en effektiv måte ved at vinduene orienteres mot solen.
Energiattest: A

For å kunne kalles et passivhus, må følgende 2 hovedkriterier oppfylles:
Beregnet årlig energibehov til romoppvarming må ikke overstige 15 kWh/m² per år.
Maksimalt effektbehov til romppvarming må ikke overstige 10 W/m².
Passivhus på youtube

3) Nullenergihus
Et nullhus kan ha solcellepanel, solfanger og/eller varmepumpe, og produserer like mye energi som husholdningen bruker per år. Et nullhus skal også være karbonnøytralt når det gjelder utslipp fra materialer, riving og byggeprosess.
I følge bygningsenergidirektivet skal alle nybygg som tas i bruk av det offentlige være tilnærmet nullenergibygg innen slutten av 2018, og innen slutten av 2020 skal absolutt alle nybygg være tilnærmet nullenergibygg.

4) Plusshus
Et plusshus skaper mer energi gjennom sin levetid enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og riving av bygget. Produsert energi fra solfangere, varmepumper, vindmøller og solcellepanel utgjør mer enn huset trenger til oppvarming, varmtvann, elektrisk utstyr og belysning totalt over året.

Ivaretar vi helse og miljø med fokus på lavenergibygninger?
WHO har utredet helseeffekter av klimatiltakene som er fremmet av FNs klimapanel for byggsektoren. Hovedbudskapet fra WHO er at riktig sammensetning av tiltak også vil gi store helsegevinster. Les mer om rapporten og konklusjonen her.

I følge Tor Helge Dokka (SINTEF Byggforsk) er teknologien kjent, men vi mangler politisk vilje.

Vi venter spent på Stortingsmeldingen om bygningspolitikk.

Oppdatert:
Se interessant artikkel i TU 19.mars 2012: «Dette bolighuset går i pluss», om plusshuset i Berlin som produserer dobbelt så mye energi som det forbruker.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer