Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Energikilder

Tema: Bygg

Andre energikilder

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 9. jan. 2021

Mindre vanlige energiforsyningsløsninger som kompaktaggregater, mikrovind-turbiner, ko-generering og varmegjenvinning fra gråvann egner seg for passivhus.

Flere og foreløpig mindre utbredte løsninger for energiforsyning kan også egne seg for passivhus. Eksempler på dette er kompaktaggregater, mikrovind-turbiner, ko-generering og gråvannsvarmepumper.

Kompaktaggregater

Kompaktaggregater kombinerer ventilasjon og produksjon av varmt vann i én løsning. De har balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og luft-til-vann-varmepumpe som henter varme fra avtrekksluft eller uteluft. Varmtvannet den produserer, kan brukes til å dekke behovet for varmt tappevann og romoppvarming.

Vi kan også koble solfangere på denne typen system for å dekke en enda større del av varmebehovet med fornybar energi. Slike aggregater er vanlige i Østerrike og Tyskland, men er foreløpig lite brukt i Norge.

Ko-generering

Ko-generation av varme og strøm kan være aktuelt i prosjekter hvor varmebehovet er dimensjonerende. Slike løsninger er ofte basert på biobrensel. De er godt egnet i norsk klima, siden mesteparten av el-produksjonen skjer om vinteren når strømprisen er høy. Kostnadseffektiviteten er bedre for større anlegg, og derfor er dette mest relevant for større boligprosjekter.

Mikrovind

Bruk av mikrovindteknologier til produksjon av strøm avhenger veldig mye av tomteforhold. Mikrovind-teknologier fungerer best i landlige strøk med høy vindhastighet. De er ikke godt egnet til urbane boligprosjekter på grunn av lav vindstyrke og vindturbulens i byer.

Gråvannsvarmepumper

Varmekilden for slike varmepumper er alt avløpsvann unntatt toalettvann. Avløpsvannet har ganske høy temperatur, og derfor kan slike anlegg spare ganske mye energi. Det kan være aktuelt for boligblokker med passivstandard. Anleggene kan forsyne energi til tappevannsoppvarming, romoppvarming eller begge deler.

Utfordringen er høye investeringskostnader. Gråvannsbasseng, filter og varmevekslere må rengjøres kontinuerlig, og det gir nokså høye vedlikeholdskostnader. Foreløpig brukes slike varmepumper mest i svømmehaller og badeanlegg, og lite i boliger.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer