Strøm

IKT-bloggen

Smarte nett

Tekst av Atle Tangedal 6. des. 2012

Norges største IKT- prosjekt er merkelappen som ofte brukes på smarte nett (automatisk måleravlesning).

Innføring av AMS har lenge vært høyt oppe på den politiske dagsorden. Norge har avventet EUs standardiseringsarbeid og den raske teknologiutviklingen på området, for å sikre at systemet som installeres skal være av god kvalitet til en akseptabel pris.
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt reglene for innføring av AMS med en forskrift som vil tre i kraft den 1. januar 2017. NVE pålegger gjennom denne forskriften samtlige nettselskap å installere AMS hos sine kunder.

Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å stille tilleggskrav om at 80 prosent av forbrukerne i resten av landet skal ha installert AMS innen utgangen av 2015. «Nå har bransjene, dvs. nett – kraftselskapene og IT – telebransjen kun tre år på seg til å teste, planlegge, prosjektere, og installere 80 prosent av landets over to millioner målere», i følge Atle Abelsen, fagbladet Energiteknikk.

Ekspertisen samles i Trondheim under Kursdagene 2013.

Tekna og Norsk Elektroteknisk Forening samler miljøene som er opptatt av hvordan de kan komme i gang med innføring av AMS på NTNU. Hvordan vil de teknologivalg og forretningsmodeller man velger nå påvirke installasjonene og prosjektene frem til 2017 og i tiår etter det?
Valget om å legge seminaret: Automatisk måleravlesning og smarte nett på NTNU var naturlig. Bransjen har rekruttert langt de fleste teknologene fra- Institutt for elkraftteknikk, Institutt for telematikk og Institutt for datateknikk ved NTNU. I tillegg holder Nasjonalt kompetansesenter for smartgrid til på samme sted.

Meld deg på og kom i gang!

På seminaret får du en oppdatering på nasjonale og internasjonale prosjekter, status og veien videre.
Diskusjon, erfaringsutveksling og nettverk vil stå sentralt under seminaret som er en del av Kursdagene 2013. Et samarbeid mellom NTNU og Tekna som har pågått i godt over 50 år. Nettverk i bransjen og mellom bransjene er viktig. Et faglig forum vil derfor bli tilrettelagt i etterkant av arrangementet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer