Serverpark

IKT-bloggen

Én pasientjournal – hvor står vi, hvor går vi

Tekst av Pål Andrè Lund 19. des. 2013

Alle vil at hver innbygger i framtiden skal ha én pasientjournal. I dag har de fleste sine helseopplysninger lagret litt her og litt der. Noe på papir, i journalmapper, eller i helseregistre – og noe på lokale dataservere på ymse legekontorer eller i sykehuskjellere. Men nå ser det ut til at politikere, leger, og datatilsyn er enige om at alle pasientopplysninger om deg som pasient skal ligge på ett sted – i én pasientjournal.

Kursdagene på NTNU har skviset inn et 100-minutters nettverksmøte i Trondheim om én pasientjournal 9. januar 2014 med start klokka ti på halv fem. Politisk ledelse i departementet kommer. Og de viktigste beslutningstakerne og fagfolkene i midt-Norge kommer. Og legeforeningen, og KS. Nettverksmøtet er en fin måte å bli oppdatert på hva som skjer nå på feltet.

Politikere fra alle partier er enige om at en pasientjournal er en god ide. De er litt uenige i farten framover, men ikke mer enn i andre politiske saker. Byråkratiet i Helsedirektoratet er oppbemannet med fagfolk og klar for oppgaven. Men de er forsiktige før den nye borgerlige regjeringen klargjør sine ambisjoner.

Trønderne kjører på! Regionalt helseforetak midt-Norge har i et års tid jobbet med å forberede innføring av én pasientjournal for syke trøndere, og andre som bor i midt-Norge. De er dermed først ute i Norge.

Helsedirektoratet var sommeren 2013 ferdig å utrede fase 1 av innføring av én pasientjournal. Der pekte de på alternativer langs aksen lokale løsninger – fellesløsninger. – Er det tryggest å gradvis slå sammen lokale løsninger, eller kreves det modige overordnede beslutninger om en totalløsning for alle aktører? De forbereder nå et forprosjekt og legger opp til en konsekvensutredning (KVU) for innføring av en pasientjournal.

Legene er opptatt av at pasientjournalen blir et godt verktøy for pasientbehandling.

–Men hvem skal ha ansvar for journalen, og hva skal stå i den? – Når har vi én pasientjournal, og hvem gjør hva på veien dit? Disse og andre spørsmål prøver vi å få svar på

Disse kommer:
Lisbeth Normann, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Bård Helge Hofstad, Helse Midt-Norge
Håkon Grimstad, Norsk Helsenett
Arild Faxvaag, professor NTNU, Norsk senter for elektronisk pasientjournal Kommunenes Sentralforbund
Legeforeningen
Kjell Bratbergsengen, professor IDI, NTNU
Leverandørindustrien
Debattleder er Synnøve Farstad fra Norsk Helsenett

Målgruppe for arrangementet er personer som arbeider med og er opptatt av utvikling og trender innen helseteknologi.

 

<a href=»http://www.tekna.no/ikbViewer/Content/890750/%C9n%20pasientjournal.docx»> Her finner du kort referat.</a>

Les også

Relaterte kurs og arrangementer