Hi there, it seems like you are using an outdated browser. Vi highly recommend that you are using the latest version of your browser. Tekna.no supports Edge, Firefox, Google Chrome, Safari and Opera, among others. If you are not able to update your browser to the latest version, other browsers are available here: http://browsehappy.com
Go directly to content

Search Page

Log in

Are you looking for completed courses or events? Search the course archive

Showing 1–10 of 10 results
 1. Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden

  38455 Grunnkurs for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring ... sekretariat. Kurset gir deg også en innføring i Teknas lønns- og interessepolitikk og hvordan lokale forhandlinger

  Course E-learning
 2. Slik forhandler du lønn og slik oppretter du Tekna-gruppe

  42627 Slik forhandler du lønn og slik oppretter du Tekna-gruppe Er du blant medlemmene våre i privat ... starter med en enkel middag kl. 16:00. Slik forhandler du lønn: Et kurs for medlemmer uten Tekna-tillitsvalgt

  Course Jan. 19 2022 16:00–19:30
 3. Arbeidsforholdet - fra inngåelse til opphør 22367

  22367 Arbeidsforholdet - fra inngåelse til opphør 22367 Formålet med dette ... kontakt og inngåelse av arbeidsavtale, før vi ser på lønn, ferie, kompetanseutvikling, pensjon og lojalitet

  Course E-learning
 4. PKS samling 31. jan-1. feb 2022

  tillitsvalgte i sektorstyrene Stat, Privat og kommune på lønns- og interessesiden Dette er et obligatorisk kurs ... organisasjonsfaglig arrangement, hvor du har rett til fri med lønn etter hovedavtalen for å delta. Tekna dekker kostnadene

  Course Jan. 31–Feb. 1 2022
 5. Tariffkonferanse for tillitsvalgte i statlig sektor 14. feb 2022

  42746 Tariffkonferanse for tillitsvalgte i statlig sektor 14. feb 2022 Har du innspill til ... 0201 Oslo. Tillitsvalgte i stat har rett på fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs, ref Hovedavtalen

  Course Feb. 14 2022 10:00–14:00
 6. Forhandlingsteknikk - Trondheim

  41635 Forhandlingsteknikk - Trondheim Er du en dyktig forhandler? Du skal være godt ... sektor: Innføringskurs for nye tillitsvalgte Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor Forhandlingsteknikk

  Course Oct. 19–20
 7. Arbeidslivspolitisk konferanse 2022 for statlig sektor

  42436 Arbeidslivspolitisk konferanse 2022 for statlig sektor Arbeidslivpolitisk konferanse er ... årets viktigste møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke

  Course Jan. 13–14 2022
 8. Arbeidslivspolitisk konferanse 2022 for kommunal sektor

  42433 Arbeidslivspolitisk konferanse 2022 for kommunal sektor Arbeidslivpolitisk konferanse ... konferanse er årets viktigste møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til

  Course Jan. 13–14 2022
 9. Arbeidslivspolitisk konferanse 2022 for privat sektor

  42430 Arbeidslivspolitisk konferanse 2022 for privat sektor Arbeidslivpolitisk konferanse er årets ... årets viktigste møteplass for tillitsvalgte på lønns- og interessesiden, og din mulighet til å påvirke

  Course Jan. 13–14 2022
 10. Kundeservicedagene 2022

  41966 Kundeservicedagene 2022 Bruk innsikten om kunden og skap kundereiser som sikrer lojalitet! ... bedrift som ønsker å delta på konferansen? Det skal lønne seg! Send henvendelse til prosjektleder på kristin

  Conference Jan. 26–27 2022