Feb. 7
17:00–18:30
Frammuseet, OSLO

Join Tekna Social for a trip to Bygdøy and the Fram Museum! We will get an after hours tour of the museum and aboard “Fram”. // Ta turen til Bygdøy og Frammuseet saman med Tekna Sosial. Vi får ei omvising på museet og om bord på "Fram" etter stengetid.

Meld meg på

Description

The Fram Museum tells the story about Norwegian Polar exploration and especially about "Fram" which has been used by the three great Norwegian Polar explorers. Nansen, Sverdrup and Amundsen took the specially constructed ship on expeditions to both the Arctic and Antarctica were "Fram" excelled with its unusually strong hull and special shape.

Read more about the museum and the most famous wooden polar vessel in the world on frammuseum.no

Take this rare opportunity to visit in the Fram Museum in peace and quiet together with other Tekna members.

Photo: T. Storm Halvorsen / Frammuseet


Frammuseet fortel om norsk polarutforsking og særskilt om «Fram», som har vorte brukt av dei tre store i norsk polarhistorie. Nansen, Sverdrup og Amundsen tok det spesialbygde skipet med på ekspedisjonar både til Arktis og Antarktis der "Fram", med sitt usedvanleg sterke skrog og spesielle utforming, gjorde ein framifrå jobb.

Les mer om Frammuseet på frammuseum.no

Bruk denne sjeldne sjansen til å besøke Frammuseet i ro og mak saman med andre Tekna-medlemmar.

Foto: T. Storm Halvorsen / Frammuseet

Location:

The Fram Museum is located at BYGDØYNESVEIEN 39, Bygdøy