May 27
17:00–19:00

Er klima- og tradisjonelle miljøtiltak alltid kompatible, eller må man i noen tilfeller prioritere enten klimatiltak eller naturvern? Tekna Trondheim tar debatten.

Meld meg på

Description

Økte utslipp av klimagasser blir gjerne karakterisert som vår tids største problem. I jakten på tiltak for å redusere klimagassutslippene, er det de siste årene blitt gjennomført eller planlagt tiltak og prosjekter som mange anser som kontroversielle på grunn av mulige konflikter med tradisjonelt miljøvern.

Foredragsholdere denne kvelden:

  • Svein Hammer: Dr. polit i sosiologi og forfatter av bøkene "Fra evig vekst til grønn politikk" og "Fremtidens Norge – på sporet av et grønnere samfunn". Han vil fortelle oss om ulike synsvinkler på det grønne skiftet og forholdet mellom natur, miljø og klima og diskusjonene som går mellom disse kategoriene.

  • Signe Nybø, NINA: Nybø er forskningssjef ved NINA og vil fortelle oss om forskning på biologisk mangfold og økosystemer, og hvordan for eksempel utbygging av fornybar energi kan påvirke dette, samt bruk av såkalt miljødesign for å redusere konfliktene med naturmiljø ved utbygging av energiproduksjon i tidligere uberørt natur.