Tekna vil regulere bruken av konkurranseklausuler

Tekna vil legge trykk på Regjeringen og partiene på Stortinget for å få på plass en regulering for bruk av konkurranseklausuler i arbeidslivet.

I dag blir mange nyansatte bedt om å signere såkalte konkurranseklausuler; en arbeidsavtale som pålegger den ansatte jobbkarantene i en viss periode, om de velger å bytte til en annen jobb i samme bransje.

- Tekna har lenge sett at arbeidsgiver overdriver bruken av slike klausuler, og at de ikke står i sammenheng med det faktiske behovet. Vi får stadig henvendelser fra medlemmer som opplever at de har blir satt i en vanskelig situasjon ved jobb-bytte, for eksempel at man kan bli gående i en lang karanteneperiode uten lønn, sier Teknas president, Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun har derfor tatt opp saken med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet.

- Vår linje er at bruken av slike klausuler bør være lovregulert. En slik lov bør slå fast at bruken av slike klausuler bør stå i samsvar med bedriftens faktiske behov, det bør finnes en maksimalramme for hvor lang tid en karantene kan vare, og loven bør slå fast at det skal være lønn i hele karanteneperioden, sier hun.

Den rødgrønne regjeringen lovet sommeren 2013 å legge fram en lovproposisjon i tråd med disse kravene. Det fikk de imidlertid ikke gjort før de gikk av i oktober 2013. Tekna jobber derfor for å få fullført dette arbeidet.

- I første omgang har vi tatt det opp med Arbeids- og sosialdepartementet. Møtet med regjeringen vil følges opp med en møteserie med alle partiene på Stortinget, for å få trykk på saken, sier hun.

Publisert: 4. mars 2015