Vil kjempe for sykelønnsordningen

Tekna varsler økt innsats for å sikre dagens sykelønnsordning.

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna ser inn i kamera med en dus bakgrunn

- Ordninger som gir trygghet og sikkerhet når man rammes av sykdom er avgjørende for å sikre et godt og helsefremmende arbeidsliv, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun advarer mot å svekke sykelønnsordningen, og varsler at Tekna vil sloss for en videreføring av ordningen.

- Når man blir syk skal man kun ha en oppgave, man skal bli frisk. Sammen skal vi arbeide for at våre medlemmer har et godt sikkerhetsnett når det trengs som mest. Vi står sterkest når vi står sammen, påpeker hun. Se video av Tekna-presidenten som snakker om viktigheten av sykelønnsordningen.

 

 

Publisert: 6. september 2018