Vil du bli rollemodell?

Tekna samarbeider med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering om å rekruttere flere rollemodeller og mentorer. Gjennom begge disse ordningene kan du bidra til at flere barn og unge velger realfaglig utdanning.

Gode rollemodeller er en av de viktigste faktorene som påvirker elevers holdninger til og interesse for realfag. Ønsker du å bli en del av det nasjonale rollemodellregisteret som skal inspirere barn og unge? Som rollemodell registrerer du din profil på rollemodell.no og du skriver litt om deg selv, om utdanning og jobb. På rollemodell.no kan lærere i ungdomsskolen og videregående skole gå inn og invitere rollemodeller i nærområdet til skolebesøk. 

Som rollemodell forventes det at du kan stille til minimum to skolebesøk i året, men disse kan gjennomføres når det passer for deg og læreren du koordinerer med. Hensikten med skolebesøket er å gi elevene et innblikk i jobben, eller studiene dine, innen realfag:

- Hva gjør du i jobben/studiene dine?

- Hvordan bruker du realfagene?

- Hvilke realfag hadde du på skolen?

For å være rollemodell må du være i gang med, eller ha fullført, minimum 3-årig bachelor innen STEM-fagene; science, technology, engineering, mathematics, og du må være student eller yrkesaktiv innenfor fagområdet.

Som rollemodell gjør du en viktig jobb med å øke elevers valgkompetanse, inspirere til realfag og teknologi, spre kunnskap om lokalt arbeidsliv, lokale bedrifter og du viser hvordan man bruker realfag i jobb. Men det er også viktig at du forteller om deg selv, slik at elevene kan identifisere seg med deg som menneske, ikke bare som realist eller teknolog. Alt dette til sammen inspirerer og øker elevenes motivasjon i realfag og det gir dem et bedre kunnskapsgrunnlag før de skal ta sine utdanningsvalg. Les mer om rollemodell på rollemodell.no og bli rollemodell her >

Håper du vil være med!

Mentor - for deg som er student
ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1, 2 og 3 klasse på videregående skole.

Som mentor gir du elevene undervisning i realfag, og hjelp til lekser. Arbeidet inkluderer organisering av elevtimer, planlegging og gjennomføring av undervisning innen realfag og leksehjelp. Alle mentorer får delta på kurs innen matematikkdidaktikk.

Som mentor må du være faglig god i matematikk, og generelt glad i realfag, slik at du kan hjelpe elever på ungdomsskole og videregående skole. Noen ENT3R-prosjekt tilbyr kun mattetrening, mens andre steder også tilbyr fysikk og naturfagstrening.

Les mer om å jobbe som mentor og hvordan du søker her >

Publisert: 15. juni 2018