Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Løvestatue foran Stortinget

Politisk

Slik påvirker krisepakkene deg

20. mars 2020

Regjeringen og Stortinget har de siste ukene blitt enige om to krisepakker som skal dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Sliter du med å orientere deg om gjeldene endringer og hvordan disse påvirker din hverdag? Vi har laget en oversikt over tiltakene vi mener er viktige for våre medlemmer.

Regjeringen har gitt signaler om at de ønsker at endringene skal tre i kraft så raskt som mulig. Flere av endringene vil skje gjennom endringer i forskrifter. Det er uklart når disse endringene vil tre i kraft.

 1. Permittering - Permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 dager tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18 dagene.

  Tiltaket reduserer faren for at næringer går konkurs, og vil derfor forhindre mange oppsigelser. Etter at arbeidsgiverperioden på to dager er over betaler Nav lønnen de resterende 18 dagene opptil 6G (omlag 600 000 kr). Etter disse 20 dagene går man over på dagpenger fra Nav. Nye regler gjelder fra 20. mars. Les mer om dette her

 1. Frilansere - Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 6G (om lag 600.000 kr). De har også rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire. 
 2. Merverdiavgift - Enighet i Stortinget om å utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. 
 3. Termin for forskuddsskatt – Utsettelse av innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. 
 4. Momssats – Reduksjon av lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020. 
 5. Omsorgspenger – Antall dager med omsorgspenger dobles per forelder per år. Dette gjelder de som har barn under 12 år. Samtidig er arbeidsgiverperioden, det vil si dager der arbeidsgiver ville dekket lønn for omsorgsdager, redusert fra ti dager til tre dager. Etter det overtar NAV utbetalingen. Omsorgspenger beregnes etter samme regler som sykepenger, og er begrenset oppad til 6 G ved utbetaling fra NAV. 1G - grunnbeløpet i folketrygden - utgjør 99.858. Dobling av omsorgspenger gjelder fra 13. mars. Ler me her
 6. Overføring av omsorgspenger - Stortinget ber regjeringen midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte for foresatte i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, og som må jobbe som følge av pandemien. 
 7. Studenter - Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien. Les mer om dette her.
 8. Arbeidsgiveravgift - Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Ved kompensasjon får virkningene av korona-pandemien for offentlig sektor tas det hensyn til verdien av differensiert arbeidsgiveravgift 
 9. Sykefravær - Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona- relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike kravet om legeerklæring for sykepenger. Nye regler gjelder fra 16. Mars.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer