Viktige gjennomslag for langtidsledige og IKT-studieplasser i revidert

Tekna har fått gjennomslag for både pilotprosjekt for arbeidsledige og flere IKT-studieplasser i Avtalen om revidert nasjonalbudsjett, som ble presentert 7.juni.

Det er flertallet på Stortinget, bestående av H, FrP, KrF og V, som nå har lagt frem et fremforhandlet revidert nasjonalbudsjett. 

I 2017 er det satt av fem millioner kroner til pilot-prosjektet i Rogaland. Dette er noe Tekna Stavanger Avdeling har arbeidet for i lang tid.

- Dette er et langvarig lokalt arbeid som er kronet med gjennomslag, og viktige midler som kommer på plass. Vår lokalavdeling har gjort en stor innsats, og det er deres fortjeneste at disse pengene kommer. Dette er penger som er etterlengtede. Sammen med Teknas initiativ om å skape flere arbeidstreningsplasser sammen med NHO, NAV, NITO og KS ved den såkalte Rogalandserklæringen, er dette viktige tiltak for ledige. Selv om arbeidsledigheten synker, ser vi at langtidsledigheten øker, og det er spesielt innenfor ingeniørfag at situasjonen er vanskelig, sier Terje Sletnes, direktør for Samfunnspolitikk i Tekna.

250 flere studieplasser innen IKT

- Det er gledelig at Teknas krav om flere studieplasser innen IKT er imøtekommet. Et vedvarende politisk trykk på våre folkevalgte, bidrar til at det også i revidert har vært mulig å få på plass finansiering for flere nye plasser. Det er bevilget midler til ytterligere 250 nye plasser. Nå er det viktig at universiteter og høyskoler jobber med innhold og kvalitet i IKT-utdanningen. Vi skal jobbe aktivt fremover for å sikre kvalitet og relevans i studiene, sier Sletnes.

 

Publisert: 7. juni 2017