Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Viktig dom i Høyesterett

30. okt. 2018

Høyesterett har nylig avsagt en enstemmig dom om virksomhetsoverdragelse, AFP og valgrett.

Saken handler om valgrett i forbindelse med overdragelse av virksomhet fra DnB Næringseiendom AS til Steen & Strøm AS.

Valgrett innebærer at den ansatte har rett til å velge å bli igjen hos tidligere arbeidsgiver, og ikke følge med over til ny eier når virksomheten overdras. Spørsmålet om det foreligger valgrett avhenger av en konkret vurdering av den betydning virksomhetsoverdragelsen vil ha for arbeidstakerens situasjon. Det følger av rettspraksis at den ansatte har en valgrett dersom virksomhetsoverdragelsen fører til «ikke uvesentlige negative endringer» i arbeidstakers situasjon.

Arbeidstaker vant frem med at hun hadde en valgrett, og dermed rett til å fortsette arbeidsforholdet hos DnB næringseiendom AS. Dette siden hun som følge av en overdragelse av virksomhet til Steen & Strøm AS ville miste retten til å ta ut AFP ved fylte 62 år. Den nye eieren var ikke omfattet av AFP- ordningen, og hun stod derfor i fare for å miste AFP og lide et stor økonomisk tap. Bortfall av mulighet ta ut AFP utløste valgrett.

Høyesterett stadfestet:

  • Tap av AFP et relevant moment i vurderingen av valgrett
  • Valgrett i den konkrete saken, fordi sannsynliggjort at hun som følge av virksomhetsoverdragelsen gikk glipp av AFP i størrelsesorden 1, 3 millioner kroner.

En rekke arbeidstakere er omfattet av AFP-ordningen. Dommen er prinsipiell og kan dermed få betydning for andre arbeidstakere som står fare for å miste retten til AFP i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.  

Les også