Varanger KraftHydrogen Årets Tekna-pris i Finnmark

Varanger Kraft Hydrogen er tildelt årets Tekna-pris i Finnmark for sin utradisjonelle satsning på utnyttelse av vindkraft fra Raggovidda til produksjon av hydrogen. - Det er ofte fokus på begrensninger i Finnmark, men Varanger Kraft Hydrogen får prisen for sitt fokus på mulighetene, sier leder i Tekna Finnmark avdeling Bernt Nilsen.

Varanger Kraft Hydrogen har med sitt moderselskap Varanger Kraft fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for sin forskning og utvikling, og er nå en av lederne i det europeiske forskningsprogrammet Haeolus.

- Det er viktig for ungdom i Finnmark at man har lokale rollemodeller som kan virke som inspirasjon for egen utvikling – og utdanning. Varanger Kraft Hydrogen har vist seg å være et eksempel til etterfølgelse, sier leder for Tekna-Finnmark Bernt Nilsen,

Leder for Varanger Kraft Hydrogen Christian Bue er svært glad for den annerkjennelse prisen gir, og håper hydrogensatsingen kan inspirere ungdommer i Finnmark til å ta teknologisk utdannelse.

- Vi ser mange spennende muligheter innen hydrogen, som vil kreve nye krefter med teknologisk bakgrunn, sier Bue.

Tekna Finnmark har innstiftet Tekna-prisen for å gi oppmerksomhet til en person, organisasjon eller bedrift i Finnmark som har utmerket seg i forbindelse med teknologi. Dette kan være gjennom egen yrkeskarriere, utvikling av bedrift eller ved andre måter å ha vist at det er mulig å utvikle spennende teknologi-prosjekt også i fylket.

- Tekna ønsker med dette å inspirere særlig lokal ungdom til å satse på en karriere innen naturvitenskapelige fag, sier Bernt Nilsen.

Tidligere er prisen delt ut til sjefingeniør Per-Einar Fiskebeck ved Fylkesmannens miljøvernavdeling for innsatsen blant annet med fjerning av radioaktive kilder i fyrlykter i Nord-Vest Russland, Barel as for sin satsning på elektronikkproduksjon i Norge og Russland, SmartDok for sine digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen, Mikkel Sara med sitt spillselskap MiksaPix Interactive og Olaf Andersen for sitt mangeårige virke innen olje- og prosessindustrien.

Publisert: 6. februar 2020