Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Tekna innstiller på gjenvalg av Lise Lyngsnes Randeberg (bildet) som president.

 

 Her er innstillingen:

President: Lise Lyngsnes Randeberg, Trondheim

Visepresident: Andreas Christian Engeberg, Bergen

Hovedstyrets medlemmer:

Bjørn Olav Bakka, Oslo

Camilla Bjørn, Tromsø

Elisabeth Drange, Oslo

Ingvild Johanne Haug, Trondheim

Marte Øvrum, Oslo

 

Kontrollkomiteens medlemmer:

Marianne Harg, Skien

Åsmund Knutsen, Bærum

Eivind Lars Rake, Sandnes 

Kontrollkomiteens varamedlem:
Iver Wake, Loddefjord

 

Ordfører: Frøydis Bjerke, Oslo

Viseordfører: Kristin Tolstad Uggen, Trondheim

Revisor: BDO Noraudit v/Erik Lie

Publisert: 21. mars 2017