Usikker på hva som skjer i din bedrift? Arbeidsgiver har informasjonsplikt!

Mange av dere opplever nok usikkerhet i disse dager. Hva skjer i virksomheten?

Hvordan blir vi påvirket av situasjonen med korona og oljeprisfall? Vil det få konsekvenser for oss som er ansatt?

Det er liten tvil om at situasjonen har påvirket norsk økonomi og mange arbeidsplasser hardt. Mange steder pågår samtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Disse prosessene er konfidensielle, og tillitsvalgte kan ikke dele informasjon om hva som skjer til medlemmer. Arbeidsgiver har ansvaret for hva som skal sies, når det skal sies og hvordan det skal sies.  

Det er viktig å vite at tillitsvalgte jobber hardt for å ivareta Tekna-medlemmenes interesser i disse dager. I spørsmål om permitteringer er tillitsvalgte involvert. De utfordrer arbeidsgiver på om det er grunnlag for permittering, om man kan finne alternativer og ikke minst prøver de å få frem hvilke konsekvenser dette kan ha for de ansatte. Til syvende og sist er det like fullt arbeidsgiver som har styringsrett i mange av spørsmålene som tas opp. Det betyr at det er arbeidsgiver som fatter beslutning om permittering – og om hvem som skal permitteres.

Det er regler for hvordan permittering skal gjennomføres. Les mer her

Har du spørsmål om egen situasjon? Du finner også artikler, spørsmål og svar om Koronasitusjonen m.m. på denne siden

Du kan også kontakte Teknas juridiske vakt på  tlf 22 94 75 00 (09:00- 15:00)  eller send epost til juridisk@tekna.no