Unngå unødvendige kostnader og konflikt, inngå samboeravtale!

Unge samboere bør vurdere samboerkontrakt. Tekna-advokat Ali Ahmed forklarer hvorfor.

I den livsfasen dere er nå er det mange som blir samboere og kjøper felles bolig og eiendeler Da kan det være lurt å inngå en samboeravtale. En samboeravtale er en avtale mellom samboere som inngås for å klargjøre hva hver av dem eier hver for seg og eventuelt størrelsen på deres eierandeler i ting de eier i fellesskap.

Det er ingen tvil om at det kan være utfordrende å starte en samtale om å inngå en samboeravtale. Men mange samboerforhold tar slutt en dag, og da er det surt å tenke på at mange av konfliktene ved bruddet enkelt kunne vært unngått dersom dere hadde inngått en samboeravtale. 

Det er mulig dere ikke ser behov for å inngå en samboeravtale pr. i dag. For dere er jo i realiteten enige om hvem som eier hva. Få det likevel ned på papir, med begges underskrift. Da har dere dokumentert hva dere er enige om, noe som også gir større forutsigbarhet ved senere samboeroppgjør.

Viktigheten av en skriftlig samboeravtale kan illustreres med følgende eksempel: 

Kari og Per er samboere. Kari er i jobb, mens Per er student. Kari kjøper en leilighet som er delvis lånefinansiert. Kari og Per er enige om at Per skal betale kr. 5.000 pr. måned til Kari. Etter 2 år tar samboerforholdet slutt.

Er bidraget på kr. 5.000 pr. måned fra Per husleie han betaler for å bo i leiligheten til Kari, eller er det nedbetaling av hans andel av boliglånet? I praksis kan man argumentere for begge løsningene. Om Per må kjøpes ut av leiligheten eller må forlate samboerforholdet tomhendt er avhengig av dette spørsmålet. Dersom Pers bidrag er husleie, risikerer Kari å måtte likevel kjøpe han ut i mangel av en klar samboeravtale. Om Pers bidrag er nedbetaling av hans andel av boliglånet, risikerer Per å måtte forlate samboerforholdet tomhendt grunnet manglende samboeravtale. Det er usikkerhet for begge to som enkelt kunne vært unngått med en skriftlig samboeravtale.
 
En samboeravtale regulerer hva og hvor mye du skal sitte igjen med ved samboerforholdets slutt. Det kan også være lurt å tenke over hva som skal skje den dagen den ene samboeren dør. Bestemmelser om hva som skal skje ved død kan inntas i et eget testament eller i samboeravtalen, men pass da på at samboeravtalen tilfredsstiller arvelovens krav til form og innhold.

Det finnes mange standardmaler for samboeravtale på internett. Et eksempel finner du her:
https://www.dnb.no/portalfront/dnb/nedlast/privat/lan/dnb_samboerkontrakt.pdf
 
Ved behov for veiledning ifm. samboeravtale kan dere ta kontakt med Teknas advokater.

Vår oppfordring og anbefaling til alle samboere uten samboeravtale er; unngå unødvendige kostnader og konflikt, inngå samboeravtale!
 

Publisert: 30. september 2019