Tunnel oppkalles etter Teknas grunnlegger

Norges lengste jernbanetunnel blir etter alt å dømme oppkalt etter Teknas grunnlegger Peter Andreas Blix.

Det er NRK Østlandssendingen som melder dette. Bane NOR har planer om å bryte med vanlig praksis og kalle opp den 20 kilometer lange tunnelen på Follobanen etter en person, og ikke et geografisk sted eller område. Tunnelen mellom Oslo og Ski kan få navnet Blix-tunnelen etter arkitekten og ingeniøren Peter Andreas Blix (1831-1901). Han tegnet mange av stasjonene på Østfoldbanen og ledet også de arkeologiske utgravningene i Gamlebyen i Oslo da Østfoldbanen (den gang Smaalensbanen) ble bygget.
Peter Andreas Blix:
-Født 4. november 1831 i Fredriksvern (Stavern).
-Død 31. januar 1901 i Vik i Sogn.
-Arkitekt og ingeniør som fikk sin utdannelse i Karlsruhe i Tyskland.
-Kjent jernbanearkitekt som tegnet mange av stasjonene langs Østfoldbanen, blant annet stasjonsbygningene i nygotisk, pusset tegl i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.
-Senere tegnet han også stasjoner på Rørosbanen, Meråkerbanen, Dovrebanen og Jærbanen.
-Ledet arbeidet med de første vitenskapelige arkeologiske utgravningene av norsk middelalder da traséen for Smaalensbanen (senere Østfoldbanen) ble bygd gjennom hjertet av middelalderens Oslo.
-Tok i 1874 initiativ til stiftelsen av Den norske ingeniør- og arkitektforening, forløperen til dagens Tekna.
– Det er mange forfattere, kunstnere og politikere som får gater og ting oppkalt etter seg. I Norge har vi kanskje ikke så stor tradisjon for å hedre store ingeniører og store teknologer, sier direktør i Bane NOR, Knut Darre Christiansen til NRK.
Follobanen skal tilrettelegges for trafikk med en fart opp mot 250 km/t.
Det endelige navneforslaget, Blix-tunnelen, er nå på høring hos Oslo kommune, Ski kommune, Statens kartverk og Språkrådet.
Boremaskinen Anna er oppkalt etter Anna fra Kloppa. Anna var en velkjent skikkelse; hver dag gikk Anna fra husmannsplassen og inn til sentrum av Kolbotn for å selge egg og melk fra en karakteristisk fiskekjelke. Veien fra Kloppa til Kolbotn krysser Follobanens trasé (Foto: AGJV).

Publisert: 20. februar 2017