TU selger Tek.no til VG

TU Media AS selger nettstedet tek.no til VG (Schibsted). TU har eid tek.no i to år, og fokusert nettstedet mot tester og guider innen forbrukerelektronikk, som mobil. PC, lyd, bilde, TV med tilbehør. Tek.no ble en del av TU Media etter kjøpet av Mediehuset Tek fra Amedia sommeren 2015.

Salget av Tek.no er en følge av den prosessen TU Media har vært i siden i fjor sommer, der selskapet har arbeidet med å bedre sin finansielle stilling. Den opprinnelige prosessen fokuserte på å hente inn en ny tredje eier i morselskapet sammen med Nito og Tekna. Gjennom arbeidet ble det utforsket mange potensielle løsninger og interessenter. Resultatet ble at Nito og Tekna forsetter som eiere (50/50) av selskapet.

- I denne prosessen var det aldri snakk om å selge deler av TU Media. I utgangspunktet var det utenkelig for oss å selge Tek.no. Men da VG meldte sin interesse, var det et spor vi likevel valgte å se nærmere på. Vi fikk simpelthen et tilbud vi ikke kunne ignorere. VG vil dessuten kunne gi Tek.no en distribusjon og synlighet vi ikke ville vært i stand til. Prosessen har vært lang og grundig, og vi valgte til slutt å akseptere tilbudet fra VG. Det er bare å ønske våre kolleger i Tek.no lykke til videre. Det er en stor mulighet for flinke folk, sier Jan M. Moberg, ansv. red. og adm. dir. i TU Media AS.

Både styret og eierne har også vært tett involvert i prosessen og beslutningen om å selge deler av virksomheten.

- Salget av Tek.no bedrer den finansiell situasjon i selskapet, noe som var avgjørende for styrets beslutning. For eierne har det vært viktig å styrke samfunnsoppdraget om å være en stemme om og for teknologi og teknologer. Selskapet har i de siste årene posisjonert seg godt i arbeidet med å bli et digitalt mediehus. Styret vil, sammen med de ansatte, fremover ha fullt fokus på videreutvikling av selskapet, sier Ivar H. Kristensen, generalsekretær i Tekna og styreleder TU Media AS.   Tek.no utgjør ca. halvparten av den aktiviteten TU Media overtok i forbindelse med kjøpet av Mediehuset Tek. Etter salget av Tek.no vil TU Media fokusere virksomheten ytterligere rundt TU.no og Digi.no med tilhørende tjenester. Dette omfatter blant annet stilling ledig, konferanser og ikke minst byråvirksomheten Story Labs.

- Fusjonen med Mediehuset Tek har bidratt betydelig til utviklingen og digitaliseringen av TU Media – uavhengig av salget av Tek.no. Etter salget er fortsatt de fleste av medarbeiderne fra fusjonen med videre. Vi har mange dyktige medarbeidere innen flere spennende områder. Og vi har prosjekter på gang. Salget av Tek.no gir oss økonomisk handlekraft til å satse mer offensivt på andre områder, sier Moberg.

 

Publisert: 8. mai 2017