Tromsø vant Årets avdeling 2018

Hovedstyret besluttet i år at prisen Årets avdeling skulle gå til Tekna Tromsø avdeling. President Lise Lyngsnes Randeberg delte ut prisen på Gardermoen under Avdelingsledermøtet. Avdelingsleder Rune Storvold mottok prisen på vegne av avdelingen.

I begrunnelsen fra Hovedstyret står det blant annet:

 

Avdelingen er en av de som i perioden i gjennomsnitt har flest antall deltakere per arrangement, med 33 deltaker i snitt per arrangement. Avdelingen er tidlig ute med å publisere sine arrangementer. Avdelingen var blant de avdelinger med høyest medlemsvekst i perioden (ca 6 prosent). Avdelingen har vært representert på sentrale møteplasser slik som Avdelingsledermøtet, og flere medlemmer av avdelingsstyret har også andre sentrale verv i Tekna.

 

Avdelingen har en aktiv Tekna Ung-gruppe. Styret har satt av midler i budsjettet til Tekna Ung, slik at de har bra med midler til å skape aktiviteter for sin målgruppe. Samarbeidet med Tekna Ung og studentene vises igjen i Ung-leders og SK-leders faste plasser i avdelingsstyret, og alle studentmedlemmer inviteres til avdelingens arrangementer.

 

Avdelingen er engasjert i realfagsaktiviteter, slik som FLL, kjemisk juleverksted og naturfag i praksis.

 

 

Publisert: 24. oktober 2018