Toppmøte med KrF

I et times langt møte med KrFs stortingsgruppe tok Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg opp ulike politiske løsninger for arbeidsmarkedet.

Det hun var mest opptatt av, var muligheten for faglig påfyll mens man er arbeidsledig. - Mange arbeidsledige ønsker et faglig påfyll, men dagpengereglene hindrer dem. Det er fordi omtrent ethvert tilleggsstudium på universitetet gir trekk i dagpenger. Derfor burde det være tillatt å ta opp til 20 studiepoeng i dagpengeperioden uten å få trekk, sa Randeberg. – NAVs kursmuligheter er ikke tilpasset arbeidsledige som har lang utdanning. Det må gjøres noe med, sa hun.  

Presidenten tok også opp situasjonen for de som vil forsøke å starte egen virksomhet mens de går ledige. – De endringene som er gjort i dagpengeregelverket er bra. Nå kan man jobbe med å etablere en virksomhet i opptil 12 måneder i kombinasjon med dagpenger. Tekna hadde gjerne sett at denne perioden ble ytterligere forlenget.  

I tillegg understreket hun at dagens regler for rapportering til denne ordningen er for byråkratisk, noe NAV-direktør i Rogaland Truls Nordahl, som også var til stede, sa seg enig i.  

En siste sak hun tok opp var lovfesting av permitteringsreglene. KrF gikk inn for dette i 2012, sammen med de fire andre borgerlige partiene, men etter at det ble borgerlig flertall i 2013 har ingenting skjedd.  

– I dag er permitteringsreglene nedskrevet og forvaltet i hovedavtalen mellom NHO og LO. Vi kan ikke ha det slik at adgangen til et velferdsgode – dagpenger under permittering – er delegert til kun to av partene i arbeidslivet. Dette bør skrives ned i lov, sa hun.  

Randeberg benyttet også anledningen til å rose KrF, både for å ha sikret flere arbeidstreningsplasser i revidert budsjett, for å sikre flertall for Teknas forslag om at også gjestearbeidere i Norge skal ha rett og plikt til å varsle om forhold på arbeidsplassene, og for å sikre flertall i industrimeldingen for at regjeringen må styrke satsingen på teknologioverføring. KrF fikk også ros for å ha vært en viktig bidragsyter til at det kom fem millioner kroner til et pilotprosjekt for langtidsledige, som Tekna Stavanger avdeling har arbeidet for.  Terje Amundsen og Jan-Oscar Sørsdahl fra lokalavdelingen var også til stede på møtet, og innledet om bakgrunnen for initiativet.  

Møtet ble avholdt i Stavanger, og var første programpost i KrFs tre døgns valgkampturné på Sør- og Vestlandet. Foruten partileder Knut Arild Hareide var stortingsrepresentantene Hans Olav Syvertsen, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Hans-Fredrik Grøvan og Geir Jørgen Bekkevold til stede. Det samme var generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson.  

Publisert: 27. juni 2017