Tillitsvalgte er avgjørende i krisetid

Titusenvis av arbeidstakere står i ukene som kommer i fare for å bli permittert. – I denne prosessen spiller de lokale tillitsvalgte en avgjørende rolle, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Samling av flere mennesker i en konferansesetting, en person står dus i forgrunnen foran dem.

Koronapandemien kan bli den største utfordringen norsk næringsliv og arbeidsliv noensinne har stått ovenfor. Nå fremhever Tekna-presidenten det avgjørende arbeidet de tillitsvalgte gjør for mange ute i bedriftene.

- Skal vi komme gjennom denne krisen, er vi avhengig av at de ansatte har reell medbestemmelse. Involvering av tillitsvalgte gir nødvendig legitimitet for å gjennomføre de drastiske tiltakene vi nå ser, sier Randeberg. Tekna har i dag rundt 2700 lokale tillitsvalgte som representerer medlemmene på arbeidsplassen.

Tett samarbeid nødvendig

Randeberg påpeker at det ofte er behov for smidige prosesser og raske beslutninger i krisesituasjoner, og at det da er spesielt viktig med godt samarbeid.

- Den norske samarbeidsmodellen står foran sin største utfordring noensinne, og den må løses gjennom tett dialog mellom politikere, arbeidstakere og arbeidsgivere, sier hun.

Randeberg advarer samtidig mot å være for rask i svingende med å iverksette dyptgripende tiltak.

- Permitteringer og nedbemanninger er alvor, både for bedrifter og arbeidstakere. Det er nettopp i slike tider ekstra viktig at alle respekterer arbeidslivets regler og prosedyrer, og her spiller de tillitsvalgte en stor og viktig rolle, sier hun.

Fortjener klapp på skulderen

Randeberg mener tiden er inne for å gi de tillitsvalgte en ekstra klapp på skulderen i den utfordrende tiden de nå er inne i.

- Våre tillitsvalgte har en ekstremt viktig jobb både i å vise ansvarlighet for bedriften i vanskelige tider, og samtidig være medmenneske, venn og kollega i ekstremt tøffe tider for mange, sier Randeberg, som oppfordrer alle medlemmer til å kontakte de lokale tillitsvalgte dersom de opplever utfordringer knyttet til krisen i arbeidsmarkedet.

Nyheter om koronaviruset

Følg med på oppdatert medlemsinformasjon om Koronaviruset her. 

Dine rettigheter rundt koronaviruset

Publisert: 18. mars 2020