Telenor inngår viktig internasjonal fagforeningsavtale

Telenor og den internasjonale arbeidstakersammenslutningen UNI Global Union har underskrevet en forpliktende avtale om likestilling og andre arbeidstakerrettigheter internasjonalt. Tekna har vært en viktig aktøre for å få avtalen på plass.

UNI Global Union representerer over 20 millioner arbeidstakere over hele verden, og jobber for arbeidstakeres rettigheter. Den nye avtalen med Telenor omfatter 20 000 arbeidstakere over hele verden, og skal bidra til å sikre viktige prinsipper i arbeidslivet, som likestilling, organisasjonsrett og retten til kollektive forhandlinger.

Ikke minst i land som Bangladesh, Myanmar og Pakistan, der Telenor driver omfattende virksomhet, er det viktig å få på plass gode og trygge betingelser for arbeidstakerne.

Tekna har bidratt inn i arbeidet, og var representert ved visepresident Vidar Hansen og konserntillitsvalgt Jan-Otto Eriksen. Forhandlingene for å komme fram til denne avtalen har pågått i to år.

Med denne avtalen har Telenor og UNI blitt enige om følgende prinsipper;
- Muligheten for å organisere seg og etablere fagforeninger
- En hurtig prosess for anerkjennelse av fagforeninger
- Mangfold i arbeidsstokken på kjønn, nasjonalitet, alder, evner og LHBTI+
- Lik tilgang til muligheter
- Beskyttelse mot seksuell trakassering og fysisk, seksuell og psykologisk vold på arbeidsplassen
- En klar, tretrinns tvisteløsningsprosess basert på tillit og dialog mellom arbeidstakerne og ledelsen.

Publisert: 18. februar 2020