Teknologisk gjenbruk for en bedre verden

Mulighetene for teknologioverføring fra olje- og gassvirksomheten til andre sektorer er viktig for at Norge skal overholde sine klimaforpliktelser, skriver nestleder i Teknas fagutvalg Sigrid Rønneberg i et debattinnlegg i Dagsavisen.

Etter Paris-avtalen fra 2015 har det skjedd mye i verdenssamfunnet for å holde forpliktelsene som ble avtalt. Vindturbinene i Great Plains-området i USA produserer for første gang mer enn halvparten av regionens elektrisitet, og den kinesiske solcelleindustrien økte med 300 prosent i første halvdel av 2016. Verden blir stadig grønnere.

I Norge er det dessverre ikke like gode nyheter. For å delta i det grønne skiftet må vi få frem nye næringer og teknologier. Norge er i verdenstoppen når det gjelder havromsteknologi og oljeteknologi.  En god idé er å bygge på den kompetansen vi allerede har. Så spørsmålet blir da: Hvordan kan Norge overføre kompetansen fra oljesektoren til andre næringer?

En slik kunnskaps- og teknologioverføring er noe Tekna har satt fokus på i flere år. Våren 2015 foreslo Tekna sammen med Abelia, Norsk olje og gass og Norsk industri et program for teknologioverføring fra olje- og gassvirksomheten. Regjeringen kom deretter med 10 millioner kroner til oppstart av et slikt program, som er gjennomført og fått gode vurderinger fra Norges Forskningsråd.

Høsten 2016 arrangerte Tekna en workshop i Trondheim, med fokus på å finne flere muligheter for teknologioverføring. Næringer som ble trukket fram var blant annet materialteknologi, software og programmering. Kompetanse innen disse områdene vil lettere kunne overføres til nye bruksområder, og har stor evne til omstilling.
For å kunne ta i bruk teknologi på nye områder er det viktig å kunne gjenkjenne likheter mellom ulike næringer. Det er viktig å se helheten i større problemstillinger, det er viktig å styrke innovasjon, og det er viktig å øke motivasjonen for å utvikle teknologioverføring. Dette kan gjøres med å tilrettelegge den økonomiske situasjonen, og ved å etablere konkrete fora og møteplasser for kunnskapsutveksling.

Det finnes i dag ingen arenaer for systematisk teknologioverføring i Norge. I en undersøkelse gjort av Tekna i 2015 kommer det fram at tre av fire sivilingeniører mener at kompetansen deres i oljebransjen kan benyttes i andre næringer, men bare én av fire sier at bedriften de arbeider hos har vekstpotensial i andre næringer en oljenæringen. Disse tallene indikerer et stort potensiale for teknologioverføring, som i dag ligger ubrukt.

Det er det på tide å gjøre noe med!

Les saken i Dagsavisen her

Publisert: 9. mars 2017