Teknologi, samarbeid, og «det grønne skiftet»

Som en del av Oslo miljøhovedstad 2019 gikk det populære arrangementet «Bærekraft – fordi det lønner seg» av stabelen for andre år på rad, i regi av Econa, Tekna, Samfunnsviterne og Naturviterne.

– Alle bedrifter og organisasjoner kan redusere sitt negative klimaavtrykk gjennom å gjøre sine hovedaktiviteter mer klimavennlige. Ikke bare gjennom å endre egen praksis, men også gjennom å stille sterkere krav til underleverandører av varer og tjenester, sier Monica Tjelmeland, direktør for samfunnspolitikk i Tekna.

- Vi trenger tverrfaglige møteplasser

Noen av utfordringene som ble belyst var plast i havet, skadelige utslipp og håndtering av avfall. Representanter fra forskjellige bransjer bidro med sine innspill om alt fra droner, landskapsarkitektur, reparasjon og gjenbruk av klær til kollektivtransport, lastebiler som kjører på biogass av kumøkk og en 18 måneders jordomseiling i verdens mest miljøvennlige seilskip.

–Tekna ønsker å legge til rette for kompetanseheving, tverrfaglige møteplasser og samspill mellom samfunnsaktører, slik som denne konferansen. Videre er vi opptatt av å være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for miljøet og klimautfordringene, sier Tjelmeland.

Konferanse på tvers av bransjer

I dag har alle seriøse bedrifter og organisasjoner en gjennomtenkt miljøprofil tilgjengelig for kunder og samarbeidspartnere.

– Ingen enkeltaktører kan løse utfordringene alene, og det er avgjørende at vi samarbeider og lærer av hverandre. Ulike perspektiv fra ulike bransjer kan bidra til bedre løsninger, sier Tjelmeland.

Blant foredragsholderne var lederen i Barnas Klimapanel, 14 år gamle Agnes G. Lægreid, Christine Spiten fra WWF, Mari Sundli Tveit fra NHO, direktør for kommunikasjon og bærekraft i TINE, Lars Galtung, Sustainability Developer i Bergans, Yngvill Ofstad, innovasjonsdirektør i Norsk Gjenvinning, Thomas Mørch og Håkon Vatle, direktør for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkul.

Publisert: 24. september 2019