Teknas lønnsstatistikk – det viktigste forhandlingskortet

-Jo flere som svarer på Teknas lønnsundersøkelse, desto mer nøyaktig og riktig blir lønnsstatistikken.

Og jo bedre blir den som verktøy for oss i forhandlinger, sier leder av Tekna-gruppa i Technip Norge AS, Ines Sulentic til Teknamagasinet.

Ines Sulentic oppfordrer flere til å være åpne om lønn. – Spesielt er det viktig at så mange som mulig svarer på Teknas lønnsundersøkelse, uansett om du tjener lite eller mye. Høy svarprosent gir en mest mulig riktig statistikk. Det kan vi bruke overfor arbeidsgiver til å fastsette en fornuftig lønn til alle – en lønn som medlemmene virkelig fortjener.

– Ved å svare på lønnsundersøkelsen gjør du noe viktig for fellesskapet. Underlaget derfra hjelper Tekna-medlemmer i å kjenne sin egen markedsverdi både i lønnsforhandlinger og i individuelle lønnssamtaler.

Minn gjerne andre medlemmer på arbeidsplassen på å svare. Vi sender ut purringer, men en påminnelse fra tillitsvalgte og kolleger har bedre effekt!

Hvis du lurer på noe rundt undersøkelsen/statistikken er det bare å ta kontakt med Øyvind Haldorsen på utredning@tekna.no.

Klikk her for å ta undersøkelsen

Sist oppdatert: 14. november 2018