Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg står foran stortinget i Oslo

Politisk

Tekna: Vil ta ansvar i klimaomstillingen

Publisert: 4. mars 2020

-Gi oss de teknologiske utfordringene, vi skal løse dem. Dette hevdet Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg på høringsmøte i regi av Klimaomstillingsutvalget.

Tekna-president Lise Randeberg var invitert til å innlede da Klimautvalget, ledet av de tidligere statsrådene Kristin Halvorsen og Vidar Helgesen, arrangerte høringsmøte 3. mars på Sentralen i Oslo. Randeberg advarte om at nye klimaløsninger hemmes av at Norge har en betydelig kompetanserisiko.

-Vi har ikke riktig kompetanse, på rett plass til rett tid for klimaomstillingen vi skal inn i. Teknas medlemmer svarer i en ny undersøkelse at åtte av ti bedrifter ikke investerer i de ansattes kompetanse. Dette må vi snu, oppfordret Randeberg.

Hun påpekte at tverrfaglighet er nødvendig dersom vi skal lykkes i klimaomstillingsarbeidet.

-Ingen vet hvordan du lager en vindturbin alene – vi trenger tverrfaglighet og det må skje en kompetanseoverføring mellom ulike bransjer, understreket Teknas president.

CCS-beslutning viktig

Randeberg tok også opp at Stortinget til høsten må beslutte utbygging av en fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring.

- Med en slik beslutning får industrien forutsigbarhet, og Teknas medlemmer kan bidra til å rense industrien for C02-utslipp. Slik har vi tidligere bidratt til å rense andre utslipp fra industrien, hevdet hun.

Klimaomstillingsutvalget er satt ned av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse og skal denne våren utarbeide politiske anbefalinger for å nå målene i Paris-avtalen. Utvalget ledes av Kristin Halvorsen og tidligere klimaminister Vidar Helgesen. Tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen etterspurte på høringsmøtet konkrete innspill til utvalget for prising og regulering av klimautslipp. Et annet sentralt spørsmål for utvalget er hvordan en klimaomstilling kan samle folk og virksomheter på tvers av geografi, samfunnslag og politisk ståsted. 22 andre organisasjoner hadde forberedte innspill på møtet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer