Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

Tekna vil ha klarere ansvarsfordeling mellom IKT-ministere

26. mars 2019

I en ny høringsuttalelse om IKT-sikkerhet etterlyser Tekna en tydeliggjøring av ansvarsområdene til de to ministrene som har ansvar for nasjonal IKT-sikkerhet.

I høringen etterlyser Tekna en tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.  Tekna viser til at regjeringen nå er utvidet med to nye ministre, en digitaliseringsminister og en minister for samfunnssikkerhet. Tekna mener det er viktig at den statsråden som har en koordinerende rolle innen samfunnssikkerhet, også har et overordnet ansvar for å utvikle et overgripende og helhetlig rammeverk, og slik levere i tråd med overordnede føringer og politiske signaler.

 

Tekna understreker at regulering og styring av IKT-sikkerhet må ivareta et næringsperspektiv. Næringsaktører som skal levere digitale tjenester og teknologiske løsninger til samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning, må kunne utvikle og levere tjenester til alle sektorer. Til det kreves et felles rammeverk på tvers av sektorer som sikrer at det ikke utvikler seg ulik forståelse av lovverket og ulike krav til produktene og tjenestene.

 

I høringen utrykker Tekna også bekymring for kompetansegapet vi har når det gjelder avansert IKT-sikkerhetskompetanse, og understreker viktigheten av at man i vurderingen av etablering av nye, frittstående sentre på dette området vurderer kapasiteten til å bemanne opp disse hver for seg. For mange sentre kan bidra til fragmentering av kompetansemiljøer.

 

Les høringen her

Les også