Tekna-topp kritiserer hodeløs outsourcing

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er glad for at Helse Sør-Øst avbryter outsourcing av it-tjenester. - Tekna er ikke imot outsourcing, men vi er imot hodeløs outsourcing, sier hun.

Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Torsdag 14 juni ble det klart at Helse Sør-Øst dropper outsourcing av it-tjenester i milliardklassen. Tekna har lenge vært blant de mest kritiske røstende til norske virksomheters outsourcing av denne type tjenester uten gode risikovurderinger. 

- Vi har gjennom de siste årene ropt varsku om høy risiko når norske bedrifter eller offentlige institusjoner outsources uten tilstrekkelig risikovurdering i forkant. Spesielt gjelder dette kritisk infrastruktur og behandling av sensitive data – som for eksempel helsedataene til den enkelte som bor i Norge. Vi vet også at gammel infrastur og utstyr er ekstra sårbart. Tekna er ikke imot outsourcing, men vi er imot hodeløs outsourcing, sier Tekna-prsident Lise Lyngsnes Randeberg. 

Hun mener virksomhetene ikke har sett faren for dataangrep som i økende grad kommer. 

- Risko for dataangrep har økte den senere tiden. Vårt syn er støttet av World Economic Forum som sier at Norges størst trussel er dataangrep. På sjetteplass er det databedrageri og -tyveri som truer oss mest. Det er altså ikke terrorangrep eller skrekkscenarier som er vår største risiko, men snikende dataangrep på samfunnet eller den enkelte, sier Randeberg. 

Hun er derfor derfor glad for at Helse Sør-Øst har tatt konsekvensene av manglende risikovurdering og hjemhenter IT-oppgaver til Norge. 

- Nå er det mange andre bedrifter som må ta en ny vurdering av sitt IKT-risikobilde. Statoil har gjort det. Helsesørøst har gjort det. Flere andre har gjort det. Dessverre er det fortsatt mange andre toppledere som lever i god tro på at deres risiko for dataene i egen virksomhet er trygt håndtert og behandlet i utlandet. Nå trenger vi felles nasjonale krav for risikovurdering av IKT-outsourcing, sier hun. 

Les sak i NRK

Hør sak i NRK 

Publisert: 15. juni 2018