Tekna tilfreds med nye statsråder

-Tekna er svært glad for at man løfter både digitalisering og beredskap opp til egne statsrådsposter, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er president i Tekna.

-Dette viser en klar prioritering av svært viktige områder for de nesten 77 000 medlemmene i vår organisasjon, sier hun.

Randeberg viser til at Norge har store muligheter for å lede an når det gjelder digitalisering og næringsutvikling. -Digital-21-rapporten gir klare føringer på hvordan vi kan utnytte nasjonens styrker og potensial for Norge som en IT-nasjon. Forutsetningene ligger i gode rammevilkår i form av sikker og god infrastruktur og en klar satsing på kompetansebygging, sier hun.

Digitaliseringen skjer lynraskt, og berører alle deler av samfunnet. -Norge er i verdenstoppen i bruk av ny teknologi, men vi må også bli best i å utvikle og skape ny teknologi. Da må vi utdanne flere IKT-eksperter, samtidig som vi må videreutdanne de som allerede er i jobb, presiserer Randeberg.  

Tekna-presidenten viser også til betydningen av fungerende nasjonale institusjoner og regelverk innen cybersikkerhet, moderne utstyrspark og utvikling av god IT-sikkerhetskultur på alle nivåer.

Tekna har etterlyst en bedre koordinert innsats for sikkerheten i kritisk digital infrastruktur. -Det er viktig at den nye beredskapsministeren får fullmakter til å lede arbeidet med IT-sikkerhet i alle sektorer. Felles retningslinjer og kjøreregler samt gode standarder for IT-sikkerhetsarbeidet må på plass. Vi har store forventninger på dette området, sier Teknas president.

Publisert: 24. januar 2019