Tekna tilfreds med klimasatsing

Tekna er positive til regjeringens satsing på karbonfangst og -lagring i Nordsjøen.

Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna ser inn i kamera med en dus bakgrunn

-Dette er et nødvendig skritt på veien for å nå klimamålene, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 150 millioner kroner til fullskalaprosjektet, og gi en tilsagnsfullmakt på 195 millioner kroner. Dette skal finansiere planlegging og boring av en prøvebrønn.
 
- Dette er nødvendig for å holde oppe tempoet i satsingen på karbonfangst og -lagring. Verden trenger denne teknologien for å nå klimamålene, og Norge er verdensledende på dette området, sier Randeberg.

Hun mener bevilgningene i dag tar bort mye av usikkerheten til framdriften i prosjektet. - Aktuelle industripartnere og europeiske land kan nå med større sikkerhet planlegge for at infrastrukturen for CO2-lagring vil bli bygget. Dette er positivt, både for klima og for norsk teknologiutvikling.

Ikke i mål
 
Hun presiserer at vi langt fra er i mål med CCS-satsingen. - En viktig brikke er nå i ferd med å falle på plass ved at regjeringen viser vilje til å følge prosjektet i mål, men Tekna kommer til å følge saken nøye framover, sier Randeberg.
 

Publisert: 14. mai 2019