Tekna støtter TFO - Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017

Tekna støtter tildelingen for 2017 slik den er foreslått. Uttalelsen er i henhold til den grundige gjennomgangen av Teknas synspunkt på TFO-ordningen som ble gjort for ett år siden.

I juni 2015 fikk Hovedstyret en henstilling fra Representantskapsmøtet om å gjennomgå politikken på energi- og klimaområdet, herunder spesifikt når det gjelder Teknas synspunkt på TFO-ordningen. Som en oppfølging av dette, tok Hovedstyret opp spørsmålet om TFO knyttet til høringen fra Olje- og energidepartementet om TFO 2016. Behandlingen skjedde etter en bred intern høring i Tekna, hvor blant andre bedriftsgruppen i Statoil, faggruppen Tekna olje og gass, faggruppen Tekna klima, m.fl. ga innspill.

Hovedstyret fattet da et vedtak som støttet departementets forslag. I tillegg ble det pekt på behov for å evaluere ordningen for å vurdere mål for oljepolitikken, klimamål samt utvikling og bruk av ny teknologi for utslippsreduksjoner. Teknas synspunkt er gjentatt i høringsuttalelsen om TFO for 2017.

Teknas høringsuttalelse om TFO 2017, sendt Olje- og energidepartementet 01.02.2017

Publisert: 3. februar 2017