Tekna støtter Statoils hjemhenting av kritiske IKT-oppgaver til Norge

I fjor ble det avdekket en tydelig digital sårbarhet hos Statoil og vi er derfor svært fornøyd med at selskapet har tatt IKT-sikkerhet på alvor ved å hjemhente en rekke kritiske oppgaver.

Det digitale trusselbildet i Norge er økende og endres raskt. Vi forventer derfor at flere aktører innen kritisk digital infrastruktur gjennomfører grundige risikovurderinger av oppgaveutsetting til andre land.

Tekna har lenge jobbet for at det må kreves grundige risikovurderinger av sikkerhet og sårbarhet når norske selskaper utkontrakterer IKT-oppgaver til utlandet.

- Vi følger disse sakene tett og har vært en tydelig pådriver for å forbedre den digitale sikkerheten til Statoil. Det er derfor gledelig at vi som fagorganisasjon vinner frem med saker vi kjemper for, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er President i Tekna.

Denne prosessen har dessuten bevist styrken i samarbeidsmodellen, med kompetente fagforeninger som skaper konsensus av stor betydning for ansatte, virksomheten og samfunnet.

- Norge er ennå ikke godt nok rustet til å møte det økende trusselbildet. Vi trenger betydelig kompetanseløft innen IT-sikkerhet og ikke minst har vi en stor systemutfordring som må løses. Statoil har tatt tak i en stor risiko som er gjeldende for en rekke andre sektorer og virksomheter også. At selskapet nå har gjennomført en grundig sårbarhetsanalyse og tatt en beslutning om blant annet å bruke egne ansatte til kritiske oppgaver og å bygge et robust internt fagmiljø, bør skape presedens for andre private og offentlige virksomheter, sier Randeberg.

Publisert: 30. juni 2017