Tekna støtter LO og NHO i pensjonsspørsmål

I et brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet støtter Tekna forslaget til NHO og LO om at permitterte skal kunne blir stående i pensjonsordningen.

Illustrasjonsbilde av mynter og stigende grafer

Bakgrunnen for innspillet om at permitterte skal kunne bli stående i pensjonsordningen, er det økende antallet permitterte som følge av korona-krisen.  

Tekna stiller seg bak forslaget til frivillig alternativ løsning for bedriftene hvor:  

  • Permitterte blir stående som medlem i ordningen.
  • Sparing/opptjening i pensjonsordningen opphører
  • Risikodekninger opphører, men den enkelte kan opprettholde disse gjennom at de ansatte får 6 (12) mnd. på å benytte seg av fortsettelsesforsikring

Les brevet her

Publisert: 2. april 2020