Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Anne Cathrine Hunstad

Aktuelt

Tekna slåss for faste ansettelser

7. juni 2019

Norsk arbeidsliv er i sterk endring – forsvinner de faste stillingene, og er løsarbeideren i ferd med å gjenoppstå?

-Tekna vil fortsette å slåss for at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv! sier Anne Cathrine Hunstad, som er leder for Juridisk avdeling i Tekna.

En gruppe som får stadig større oppmerksomhet internasjonalt, er såkalte oppdragstakere, som eksempelvis jobber via sitt enkeltmannsforetak. I noen land har denne andelen økt betraktelig, og bekymringen er at disse ikke har samme sosiale rettighetsordninger som lønnstakere.

-I Norge er andelen selvstendige lav sammenlignet med andre land, men dette er en utvikling som det er viktig å følge nøye med på, sier Hunstad. Hun viser til eksempler som Uber, Airbnb og Foodora, som posisjonerer seg som et mellomledd som kobler tilbydere av tjenester sammen med kunder.

Arbeidsutleie

-Når det gjelder vekst i arbeidsutleie, så har det vært en betydelig økning i de senere årene, sier hun. Over halvparten av de som sysselsettes innen utleie av arbeidskraft er innvandrere, og det store flertallet kommer fra EU-landene i øst. Mye av veksten har kommet i bygg- og anleggsbransjen.

-Allikevel er det slik at bildet i større grad er preget av stabilitet enn av endring, sier Hunstad. Sammenlignet med landene i EU, har Norge en høyere andel tradisjonelle ansettelser. Imidlertid viser undersøkelser fra FAFO at 55 prosent av virksomhetene bruker midlertidige ansatte, 30 prosent anvender innleie fra bemanningsforetak og 30 prosent benytter oppdragstakere og frilansere

Norsk fortrinn

-De tillitsvalgte i Tekna er bekymret over graden av innleie i virksomhetene, også når det gjelder oppbygging og overføring av kompetanse, sier Hunstad. Hun viser til at det norske stillingsvernet fungerer svært positivt både med tanke på innovasjon og konkurranseevne. -Svekkes stillingsvernet, vil norske arbeidsplasser på sikt miste kompetanseutvikling og konkurransekraft, understreker hun.

Den norske modellen - hva er det?

 

Les også