Tekna reiser bauta i Kirkenes

Tekna har nå valgt å hedre pionerarbeidet som er utført av geologer, ingeniører og arbeidere ved A/S Sydvarangers industriutvikling i Bjørnevatn og Kirkenes ved å reise en bauta.

Det var leder for Teknas Fagutvalg Gerd Nilsen som stod for bautaavdukingen. Bautaen er hugget i Iddefjordgranitt og er 2,55 m høy. Hovedteksten er: «Industribragd i grenseland. Heder til pionerarbeid av geologer, ingeniører og arbeidere ved A/S Sydvarangers industrireisning i Bjørnevatn og Kirkenes.».

Reising av bautaen er et samarbeid mellom Tekna, næringslivet i Kirkenes og Sør-Varanger kommune. Bautaen er plassert ved det tidligere administrasjonsbygget til A/S Sydvaranger i Kirkenes sentrum, og ble lørdag 4. august. Seremonien ble avsluttet med at en skole i Kirkenes-området får utdelt et klassesett med undervisningsmateriell, som kan stimulere til teknologisk interesse.

Tekna har siden 2003 reist bautaer for å hedre de menneskene som har stått bak store og samfunnsnyttige bragder innen forskning, teknologi og naturvitenskap. Tidligere er det avduket 15 bautaer bl. a. for Flåmsbanen, Norsk Hydros etablering, Telemarkskanalen og Nordlysobservatoriet. Siste bauta ble reist i 2017 på Hinnavågen i Stavanger for å hedre norsk petroleumsvirksomhet og dens betydning for norsk økonomi og samfunnsutvikling.

Foto: Bernt Nilsen

Publisert: 6. august 2018