Tekna refser Statoil

Statoils utflagging av IT til India har satt sikkerheten i fare, ifølge flere interne rapporter. Selskapet har heller ikke informert Petroleumstilsynet om alvorlige hendelser som den på Mongstad i 2014, der en IT-arbeider i India stoppet produksjonen på Statoils oljeraffineri ved en tastefeil. Tekna reagerer på manglende åpenhet rundt rapportene.

Tekna-president Lise Lynsgsnes Randeberg sier det er viktig at tillitsvalgte involveres i prosessene.

– Det som er problematisk her er hemmeligholdet, at rapporter har blitt holdt unna offentligheten og at sentrale tillitsvalgte ikke har vært informert, sier president i Tekna, Lise Randeberg. Hun understreker at det er viktig med full åpenhet.

– Når det gjelder feil som begås er det utrolig viktig at man har full åpenhet og at man involverer de tillitsvalgte og de ansatte godt i prosessene med å tette feilene.

Randeberg mener saken bekrefter kompleksiteten i utflagging av IT.

– Det er en ting man ofte undervurderer til å begynne med og som gjør at dette fungerer dårlig. Vi vet jo at det i alle kompetansekrevende oppgaver er en risiko for at den samme tingen skjer igjen, sier hun til NRK.

Publisert: 28. oktober 2016