Tekna Realistene med i utvalgsarbeid

Leder i Tekna Realistene Sølve Marie Tegnér Stenmark har sittet i referansegruppen til utvalget som nå har avgitt sin innstilling om struktur og innhold i videregående opplæring.

Utvalget har med dette overlevert den første av to utredninger.

For kort tid siden overleverte utvalget utredningen «Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring» (NOU 2018: 15) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Utvalget vurderer om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Utvalget ser på om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, og om den i tilstrekkelig grad fremmer lærelyst og motivasjon.

I hovedutredningen som kommer i desember 2019, skal utvalget vurdere ulike modeller for videregående opplæring og komme med forslag til konkrete endringer i struktur og fagsammensetning.

Les innstillingen som er avgitt til Kunnskapsdepartementet her.

Dette er Tekna Realistene

 

Publisert: 12. desember 2018