Tekna på toppmøte om digitalisering

Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg deltok på toppmøte om digitalisering i går, hvor hun møtte blant andre statsminister Erna Solberg.

På møtet deltok flere statsråder, ledende fagfolk innenfor IKT, samt partene i arbeidslivet. Tema var digitalisering og arbeidsliv, og deltakerne var bedt om å ta stilling til tre spørsmål i forkant av møtet.

-Hvordan vil teknologiske endringer påvirke sysselsettingen i Norge fremover, og hvorfor?

-Vil teknologiske endringer endre forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere framover, og i tilfelle hvordan?

-Hva kan partene i arbeidslivet og myndighetene gjøre for å sikre mest mulig sysselsetting og verdiskaping i Norge i møte med denne utviklingen?

Teknas budskap er blant annet at vi er spesielt opptatt av satsning på norske kompetansemiljøer. Vi bør vinne anbudene i Norge, slik at vi ikke gir opp konkurransen og sender oppdragene ut av landet. Vi bør ha så gode kompetansemiljøer innen IKT i Norge at utenlandske bedrifter ønsker å legge arbeidsplasser hit.

Tekna viste videre til at det kommer til å bli større konkurranse mellom norske og utenlandske leverandører av IKT-tjenester. Norske aktører kan ikke bygges og bli konkurransedyktige hvis offshoring av IKT-tjenester fortsetter i samme takt.  Faren for sosial dumping og manglende mulighet til å konkurrere på like vilkår vil kunne øke. Økt digitalisering og et helt annet arbeidsliv vil kunne påvirke den norske modellen, som jo er et konkurransefortrinn vi har i Norge.

Publisert: 12. januar 2017