Tekna overrasket over regjeringens kuttforslag

Tekna mener regjeringens forslag om å kutte 50 millioner til Forskningsrådets forskningsbaserte nyskapingsprogram FORNY 2020 er stikk i strid med fagekspertisens anbefalinger. Nå krever fagforeningen at regjeringen, KrF og Venstre får på plass friske midler til FORNY i budsjettforhandlingene.

Tekna mener regjeringens forslag om å kutte 50 millioner til Forskningsrådets forskningsbaserte nyskapingsprogram er stikk i strid med fagekspertisens anbefalinger.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å kutte budsjettet til FORNY-programmet med 50 millioner kroner, fra 250 millioner i 2017. Programmet er Forskningsrådets program for forskningsbasert nyskaping ved universiteter, høyskoler, helseforetak og offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.
Fagforeningen Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg kaller kuttforslaget merkelig.
- Jeg er overrasket. Norge er i en kontinuerlig omstilling, trenger mer innovasjon og å kommersialisere forskningsresultater. Da er det merkelig å kutte i et program som fyller gapet mellom offentlig innovasjon og private investorer, og som bidrar til å få ideer ut.

OECD anbefaler utvidelse
Ifølge Tekna kan FORNY vise til gode resultater med flere oppstartsselskaper, økt kapitaltilgang, økte inntekter, flere idéer fra forskere og økt antall patenter og lisenser.
Fagforeningen krever nå at regjeringen, KrF og Venstre får på plass friske midler til FORNY i budsjettet og mener regjeringens kuttforslag er stikk i strid med fagekspertisens anbefalinger.
— For 2018 foreslo Forskningsrådet at FORNY øker med 30 millioner kroner. Også OECD mener FORNY-programmet bør utvides. Spesielt i en periode med rekordstor langtidsledighet og behov for innovasjon og omstilling, er det feil å kutte et viktig innovasjonstiltak.


Forventer fra Venstre
Venstre legger fram sitt alternative statsbudsjett på mandag. Tekna har store forventninger til at Venstre har dette med i sitt statsbudsjett, og viser til at FORNY ikke var nevnt i Krf sitt budsjett sist torsdag.
Ved siden av å være president i Tekna er Randeberg professor på NTNU, og har selv fått støtte gjennom FORNY-programmet.
— Så jeg vet hvor viktig dette programmet er, og hvordan det hjelper til å ferdigstille idéer som kommer fra universitetet. Vi vet at vi har flere idéer enn vi klarer å kommersialisere - da må man øke satsningen, ikke kutte i den.

(Khrono, 6.nov 2017)

Publisert: 6. november 2017