Tekna ønsker evaluering

Fagforeninger og partier krever evaluering av reform som tapper statlige virksomheter for milliarder, skriver Dagsavisen.

- Vi vil forvalte skattebetalernes penger med respekt og motarbeide sløsing med offentlige midler. Slik begrunnet finansminister Siv Jensen (Frp) regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) før den trådte i kraft i 2015. Siden har protestene mot den tiltatt i styrke. 

Evaluering på sin plass 

Allerede i juni i fjor fattet Teknas representantskap vedtak om at en evaluering var på sin plass, og før jul ble dette fulgt opp med et brev til kommunalminister Jan Tore Sanner (H). 
- Vi tar til orde for en evaluering for å finne ut om reformen har fått de effektene man ønsker, sier generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna til Dagsavisen.
- Vi ønsker absolutt å forbedre offentlig sektor slik at den kan bli verdens beste, men har samtidig mistanke om at generelle kutt slik som de ABE-reformen medfører, kan slå uheldig ut, tilføyer han. 

- Negative effekter 

Aps Arild Grande sier at Ap støtter helhjertet opp om Teknas evalueringsønske. 
- Dette er ingen reform, bare et flatt kutt for å spare penger, mener Grande. 
Akademikernes leder, Kari Sollien, har tidligere kritisert ABE i sterke ordelag. Også hun mener en evaluering er nødvendig. 
- Vi får en god del tilbakemeldinger om negative effekter av reformen, som lengre ventetid i domstolene og flere korridorpasienter i sykehusene. En evaluering kan gi oss et balansert inntrykk av både positive og negative effekter av reformen, sier Sollien. 

- Treffer forskjellig 

Også Egil André Aas, leder av LO Stat, støtter Teknas ønske om evaluering, selv om hans primære ønske er å «skrote hele reformen». Aas er kritisk til at alle må forholde seg til de samme prosentvise kuttene, uansett hva slags virksomhet det er snakk om. 
- Noen har også allerede tatt ut det som er mulig av effektivisering gjennom ny teknologi og har ikke så mye mer å hente. Dermed treffer regjeringens kutt veldig forskjellig. Ved en evaluering kan man få oversikten man så langt mangler, påpeker Aas. 
Også Norsk Tjenestemannslag (NTL) støtter en evaluering, skriver Dagsavisen.  

Teknas brev til regjeringen hvor vi ber om evaluering av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen   

Publisert: 2. februar 2018