Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Tekna om kompetansereformen: - Bare en begynnelse

Publisert: 23. apr. 2020

- Kompetansereformen er i stor grad en videreføring av allerede etablerte ordninger, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Kompetansereformen “Lære hele livet” ble i dag lagt frem. Tekna er glade for at den lenge varslede kompetansereformen er klar.  

-Arbeidslivet er i kontinuerlig endring og behovet for kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet er økende, også for høyutdanningsgruppene, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg 

Hun peker på at Norge nå står midt i en krisesituasjon med koranapandemi og oljeprisfall, men at kompetansereformen er helt avgjørende uavhengig av dagens krisesituasjon.  

-Den teknologiske utviklingen og behovet for å omstille til en grønnere økonomi er her fortsatt. Dette betyr at vi alle må oppdatere og omstille vår kompetanse i takt med utviklingen og behov, sier Randeberg.  

Skeptiske til egenbetaling 
Hun mener kompetanseprogrammet gjennom søknadsbasert ordning i Kompetanse Norge ikke kan være det endelige svaret på hvordan UH-sektoren skal levere gode etter- og videreutdanningstilbud. 

- Dette er en svært ressurskrevende ordning, og vil ikke gi det handlingsrommet som UH-sektoren trenger for utvikling av tilbudene sine. Tekna er derfor spent på om man neste vår kan komme opp med en bedre finansieringsordning for tilbudet i regi av UH-sektoren, sier Randeberg.  

Tekna er også skeptiske til at det legges opp til egenbetaling ved deltagelse i etter- og videreutdanning, og er bekymret for at dette vil resultere i at mulighet til etter- og videreutdanning vil avhenge av betalingsevne.  

-Gratisprinsippet og lik rett til utdanning er hjørnesteinen i det norske kunnskapssamfunnet og avgjørende forutsetninger for å sikre at vi også i fremtiden vil ha et samfunn preget av små forskjeller, høy produktivitet og tillit, sier Randeberg.  

Tekna er positive til at regjeringen vil øke potten til fleksible kompetansetilbud i regi av universiteter og høyskoler, slik at de kan tilby utdanninger som er særlig tilrettelagt for personer som er i arbeid.  

- Det er også viktig at det gis mulighet for høyt utdannede å ta studiepoenggivende påfyll mens de går på dagpenger. Det er synd at det ikke gis noen signaler på oppmykning av regelverket på dette området i kompetansereformen, avslutter Randeberg.  

 

 

 

Les også