Tekna om klima

Tekna støtter det norske klimaforliket, FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Her kan du lese mer om hva vi mener.

Tekna støtter klimaengasjementet og jobber i mange ledd for å skape en bærekraftig fremtid. Jobben for et rent miljø og mot klimaendringene er vår tids største fellesprosjekt. Teknologi og ny kunnskap er en viktig del av løsningen. Våre medlemmer sitter på avgjørende kompetanse og jobber hver dag for at vi skal sikre fremtidige generasjoner et godt klima og naturmangfold. Deres kunnskapsbaserte og innovative løsninger er nøkkelen for å nå bærekraftsmålene og klimamålene. Tekna jobber for å gi dem rammevilkårene for å gjøre dette. Vi kommuniserer også denne rollen i egne og eksterne kanaler.

CCS må på plass

På veien mot lavutslippssamfunnet trenger derfor vi økt forskning, teknologiutvikling, og ikke minst etableringen av fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring. Dessverre kan ikke kompetanse og teknologiske fremskritt løse miljø- og klimakrisen alene. For å få fullt utbytte av dette, så må vi ha med oss politikerne og næringslivet. Den politiske prioriteringsviljen må på plass. Dette jobber Tekna politisk for å oppnå.

Tidligere i år ble Tekna 2024, vår nye strategi, vedtatt. Denne har bærekraft både som et gjennomgående tema og som eget prioritert punkt.

I bærekraftsresolusjonen, som ble vedtatt før sommeren på R-møtet, er det besluttet at vi som organisasjon skal være en pådriver for en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom: 

  • å være en tydelig stemme for at teknologi, kunnskap og innovasjon er en viktig løsning for miljø- og klimautfordringene
  • å engasjere medlemmene og synliggjøre deres leveranse til bærekraftsmålene
  • å fasilitere kompetanseheving, tverrfaglige møteplasser og samspill mellom samfunnsaktører
  • internasjonal påvirkning og kunnskapsutveksling

I høst ble også Teknas politiske dokument for energi og klima vedtatt. Dette vil danne retningen for hvordan vi skal jobbe med disse områdene.

Stort engasjement

Tekna har et stort nettverk for de som jobber med, eller er engasjert i klimaspørsmålet. Les mer om Tekna klima.

Det jobbes godt med bærekraft og klima i mange deler av organisasjonen. Blant annet kjører Oslo avdeling klima og bærekraft som tema på Teknologikonferansen i oktober. Les mer her

23. september samarbeider vi med Econa for et stort bærekraftskonferanse med de fremste aktørene innen spørsmål rundt klimaspørsmål, energi, gründerskap og ideer fra et bredt spektrum av bransjer. https://www.tekna.no/kurs/barekraft--fordi-det-lonner-seg-38700

Tekna er partner i Oslo Miljøhovedstad. Les mer om det her >>

Les mer om vår resolusjon om FNs bærekraftsmål  og vårt arrangement på Arendalsuka; no planet - no Business. Arendalsuka: No planet- no business

Vi skriver også om medlemmene våre som jobber for klima og miljø i  flere artikler på www.teknamagasinet.no

Klimastreik?

I september vil det avvikles en global klimastreik, og også en del Tekna-medlemmer ønsker å delta i denne politiske streiken. Les mer om Tekna-direktør Marianne Gran Juriks sine råd til de som vurderer å stille opp i markeringene. (OBS! Må være innlogget for å lese artikkelen)

https://www.tekna.no/minside/for-medlemmer/nyttige-regler-og-tips-ved-politisk-streik

 

Publisert: 20. september 2019