I Tekna finner du møteplasser, oppdatert innsikt og muligheter til å påvirke.

Teknas medlemmer er mer opptatt av klimautfordringene enn folk ellers, det viser våre undersøkelser. Og det er kanskje ikke så rart, da medlemmene våre jo er en del av klimaløsningen med sin lange utdanning og spisskompetanse?

Klimanettverk

I løpet av de siste par årene har Tekna gjennomført over hundre møteplasser med tema knyttet til klimateknologisirkulær økonomi og klimavennlige bransjeløsninger og i nettverket Tekna Klima skjer det mye spennende.

Nettverket er åpent for alle Tekna-medlemmer som er interessert i klima.

De har fokus på:

  • årsaker til klimaendringer
  • konsekvenser
  • tilpasning lokalt og globalt
  • klimateknologi
  • tilknyttede temaer innen energi og miljø

Politikk og samfunnspåvirkning

Tekna mener Norge bør ta en ledende rolle innen miljøteknologi og ny energi.

Vi jobber og lobber blant annet både nasjonalt og internasjonalt for at regjeringen skal bevilge penger til karbonfangst – et stort og viktig ingeniørprosjekt hvor medlemmene våre har en sentral rolle.

Bli studentmedlem i Tekna her >>

Meld deg inn i Tekna Klima ved å sende SMS til 2007 med kodeord TEKNAKLIMA.

Publisert: 22. mars 2018