Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Tekna og NHO vil øremerke utdanningsmillioner til IKT-sikkerhet

29. mai 2019

Tekna og NHO ber om at ti millioner etter- og videreutdanningskroner, som regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett, brukes til å bygge avansert ikt-sikkerhetskompetanse i næringslivet.

Pengene det er snakk skal tildeles gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU). Tekna og NHO mener disse midlene bør øremerkes til å gjøre næringslivet mer robust mot cyberangrep og øke ikt-sikkerheten. Begge organisasjonene ber i sine innspill til revidert nasjonalbudsjett, om at man raskest mulig kommer i gang med å oppfylle Stortingets krav og regjeringens løfter på dette området.

- Regjeringen har lagt frem en ikt-kompetansestrategi hvor et av tiltakene er å etablere etter- og videreutdanning innen ikt-sikkerhet. Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning sier det samme, og i fjor vedtok Stortinget at det skulle igangsettes arbeid med å få på plass etter- og videreutdanning innen dette feltet. Nå ligger det midler i revidert nasjonalbudsjett som bør brukes til å iverksette den allerede besluttede politikken, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun får støtte av administrerende direktør i NHO Ole Petter Almlid, som understreker bedriftenes store behov for påfyll av kompetanse innenfor IKT-sikkerhet.

- Sett i lys av en hverdag der stadig flere er utsatt for cyberangrep, så må tilbudet møte arbeidslivets behov, og utvikles sammen med de som kjenner utfordringene. NHOs medlemsbedrifter og teknologene og realistene i Tekna vil bidra med god og kvalifisert innsikt på hva som kreves, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Tekna-presidenten påpeker at digitaliseringen skjer i stort tempo, og at utfordringene knyttet til IKT-sikkerhet øker i tilsvarende fart.

- Stadig flere av våre 78 000 medlemmer i alle sektorer kjenner til utfordringer med sårbarhet i digitale systemer. Selv blant IKT-ekspertene som jobber med sikkerhet rapporterer 60% at de har manglende kompetanse. Dessverre har alt for få fått tilstrekkelig sikkerhetskompetanse gjennom utdanningene sine. Disse må få en mulighet nå, slik at vi kan minske kompetansegapet på dette viktige området, sier Randeberg.

Les mer i Khrono

 

Les også