Tekna møtte næringsministeren

Karbonfangst og -lagring og digitalisering av norsk næringsliv var to av temaene som Tekna nylig tok opp med næringsministeren.

I møtet mellom Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok foreningen opp en rekke sentrale næringspolitiske temaer.

Les Teknas næringspolitiske dokument her

Publisert: 4. juni 2018