Tekna møtte digitaliseringsministeren

Tekna møtte digitaliseringsministeren i dag.

Foreningen tok blant annet opp spørsmål om behovet for etter- og videreutdanning for langtidsutdannede, og ikt-sikkerhet på dagens vellykkete møte med digitaliseringsminister Nicolai Astrup.

Foreningens president Lise Lyngsnes Randeberg tok under møtet opp oppfølgingen av Digital 21, hvor presidenten selv satt i styringsgruppen, og som statsråden har et ansvar for å følge opp. De særlige behovene for etter- og videreutdanning for langtidsutdannete ble også tatt opp av presidenten, som også pekte på universitetenes samfunnsansvar.

Kunstig intelligens

Statsråden skal legge frem en strategi for kunstig intelligens, og ba Tekna om innspill til dette. Digitalt lovverk og digitalisering av offentlig sektor var også temaer som Astrup gjerne ville få innspill om fra foreningen.

På møtet deltok Teknas generalsekretær Line Henriette Holten, statssekretær Pål Chaffey, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg og seniorrådgiver Birgitte Jordahl.

Publisert: 23. april 2019