Tekna med i Sikkerhetsforum for oljeindustrien

Tekna er invitert til å delta i Sikkerhetsforum. Vår representant blir tillitsvalgt i Statoil Peter Sabel. Sikkerhetsforum er et partssammensatt forum som skal bidra til at norsk olje- og gassindustri er en foregangsnæring innen styring av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko både nasjonalt og internasjonalt.

HMS i petroleumsvirksomheten har dette året blitt satt på dagsorden. Det har vært flere alvorlige hendelser som har bidratt til at arbeids- og sosialministeren i november i fjor satte ned en arbeidsgruppe for felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. Peter Sabel, Tekna-tillitsvalgt i Statoil, deltok i dette arbeidet.

Nå er Tekna og Sabel invitert inn i den partssammensatte gruppen Sikkerhetsforum, i regi av Petroleumstilsynet. Med sin erfaring i sektoren gir Sabel tyngde inn i gruppen. Tekna har 12500 medlemmer som jobber i petroleumssektoren.

Dette er Sikkerhetsforum 

Rapporten "Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomhetene" 2017

 

Publisert: 24. november 2017